CATALÀ  |   ESPAÑOL  |   ENGLISH  

Dirigit pel psiquiatra Dr. Julio Vallejo Ruiloba a Barcelona

93 487 01 78

Enfocament general dels tractaments

 
Al llarg dels seus 40 anys com a professional de la psiquiatria, el Prof. Vallejo Ruiloba ha liderat a un dels considerats millors equips d'investigació en els últims 20 anys en l'àmbit de la psiquiatria tant a Espanya com a Llatinoamèrica. Durant aquest període l'equip ha fet aportacions importants a la Psiquiatria actual. Les tres aportacions principals es descriuen a continuació:

Primer.  Hem demostrat científicament que les depressions requereixen tractaments específics i diferenciats segons el tipus de depressió, en contra de la tendència actual impulsada per la psiquiatria nord-americana, i que segueixen alguns psiquiatres a Catalunya i Espanya. Aquesta tendència no distingeix tractaments diferenciats en la depressió i tracta tots els casos de la mateixa forma i amb els mateixos fàrmacs. Nosaltres considerem que ha de tractar-se de forma molt diferent les depressions de causa biològica (endògenes), de les depressions de causa psicològica o social (neuròtiques o reactives). Aquesta diferenciació únicament pot aconseguir-se a través d'una bona formació que acrediti el coneixement suficient per detectar els símptomes que caracteritzen cada tipus depressió. Per aquesta raó en la nostra consulta les depressions endogenes són tractades exclusivament per psiquiatres, mentre que les depressions de causa psicosocial són abordades de forma conjunta per psiquiatres i psicòlegs.

Segon.  Som crítics amb l'excessiva sobrevaloració de la comorbilitat (almenys dues malalties diferents en un mateix pacient) en la psiquiatria actual, que suposa al terapeuta fer diversos diagnòstics diferents i al pacient seguir diversos tractaments diferents. Per aquesta raó identifiquem la patologia fonamental i primària per tractar-la de forma específica. Tendim a valorar i tractar una sola malaltia i no una amalgama de patologies. La nostra experiència ens indica que si es tracta la patologia principal, se solucionen automàticament les patologies secundàries. Per exemple, si es tracta una depressió se soluciona automàticament l'ansietat secundària i la suposada fòbia social.

Tercer.  Hem aprofundit en l'estudi i diagnòstic del trastorn obsessiu-compulsiu (TOC) en la línia de diferenciar aquesta malaltia d'altres semblants: arrencar-se els cabells (tricotilomania), temor a la deformació del cos (dismorfofobia), etc. Aquestes patologies que s'assemblen al TOC en la reiteració, no són autèntiques obsessions i, per tant, el tractament ha de ser diferent. El nostre equip ha realitzat múltiples publicacions científiques en aquest camp.

En relació a tot l'anterior podem dir que a la nostra consulta els nostres diagnòstics i tractaments són clars i concrets, enfront de la certa ambigüitat que segueix la psiquiatria actual.

Consulti els nostres tractaments: Tractament

Consulti el nostre equip de psiquiatres: Equip de Psiquiatres