CATALÀ  |   ESPAÑOL  |   ENGLISH  

Dirigit pel psiquiatra Dr. Julio Vallejo Ruiloba a Barcelona

93 487 01 78

Tractament de Casos Resistents en Psiquiatria

 
No menys d'un 20% dels casos que arriben a la consulta poden considerar-se casos complicats o difícils. O com diem els psiquiatres, casos resistents al tractament. La raó de la resistència és, o bé perquè no han estat diagnosticats i/o tractats correctament, operquè el pacient no ha respost al tractament correcte inicial. Per això aquest contingent de pacients necessiten incloure's en l'anomenat tractament de casos resistents.

La nostra consulta s'ha especialitzat, més enllà dels casos no complicats, en aquells que suposen un repte en el tractament per no haver respost a la terapèutica normal. Això és freqüent en el tractament de la depressió, l'ansietat, el trastorn obsessiu-compulsiu (TOC) i la psicosi. Tal especialització ve avalada per la qualitat dels curriculums dels membres de l'equip. En la nostra consulta tenim diferents especialistes de nivell internacional en les àrees esmentades, el que constitueix un fet diferencial amb la majoria de consultes de psiquiatria de Barcelona.

Així doncs, el Gabinet de Psiquiatria som punt de referència en patologies greus i resistents de l'esfera de la depressió, el trastorn obsessiu-compulsiu (TOC) i la psicosi.

En la secció d'enfocament terapèutic es pot veure com les aportacions a la psiquiatria a nivell científic del nostre equip de psiquiatres es reflecteixen en els tractaments que oferim.