CATALÀ  |   ESPAÑOL  |   ENGLISH  

Dirigit pel psiquiatra Dr. Julio Vallejo Ruiloba a Barcelona

93 487 01 78

Patologia de l'adolescència

 
En l'adolescència poden aparèixer problemes que, si bé no siguin pròpiament malalties, preocupen als joves i a les seves famílies. Etapa fonamental en el desenvolupament, en la qual sorgeixen nous desafiaments individuals i socials, els joves de vegades presenten emocions, sentiments o conductes que els causen malestar psicològic i són freqüents causes de conflictes familiars. No obstant això, encara que no són malalties, precisen d'una correcta avaluació per a decidir el suport psicològic adequat.

D'altra banda, en l'adolescència es poden iniciar determinats trastorns psiquiàtrics, alguns aguts i de bon pronòstic, i altres crònics. Un diagnòstic i tractament d'aquests quadres és ineludible, i l'evolució pot ser molt favorable.